İhya İslami İlimler ve Arapça Programı

İHYA İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

Program Amacı

4 yıllık İslami İlimler Programımız ile İslami İlimleri doğru okuma yorumlama ve tefekkür noktalarında yetkin, geleneğe dayalı geleceği inşa gayretinde olan, toplumu ihya etmeyi gaye edinen, İslami ilimleri kültür olarak değil amel etmek için tahsil eden, ahlak ve maneviyatı önceleyen ilim ehli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 • Yılda güz-bahar-yaz olmak üzere 3 dönem ders yapılacak olup yaz dönemi 6 hafta yoğunlaştırılmış program şeklinde yürütülecektir.
 • Öğrencilerimizin vize ve final dönemlerinde fakültelerinin sınav takvimi baz alınarak derslere ara verilecektir.
 • Programımız hanımlara yöneliktir.

Katılım ve Devam Şartları

 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde hazırlık veya 1.sınıf öğrencisi olmak.
 • 1. Öğretime devam etmek ve 2. Öğretime herhangi bir sebeple geçmeyeceğini taahhüt etmek.
 • Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli başarı göstermek ve öğrenim dönemi boyunca not ortalamasını 80 altına düşürmemek.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar

 • Alanında uzman hocalar tarafından verilen İslami ilimleri öğrenip idrak etme
 • Programa katılan öğrencilere yurt kısmında ücretsiz barınma ve binanın tüm fiziki imkanlarından faydalanma
 • Başarılı hafıze öğrencilere burs
 • Külliye bünyesinde yapılan çeşitli seminer ve sanat derslerine katılma

Dersler Ve Okutulacak Kitaplar

Kuran-ı Kerim

 • Talim
 • Tecvid
 • Belli surelerin ezberi

Tefsir

 • Nesefi Tefsiri
 • Ulumu’l Kur’an – Nurettin Itr

 

Arapça:

 • Emsile
 • Bina
 • Maksut
 • Avamil
 • Tuhfetü’s Seniyye
 • Katru’n Neda

Hadis

 • Buluğu’l Meram
 • Mişkatü’l Mesabih
 • Sünen-i Tirmizi
 • Nüznetü’n Nazar

Fıkıh

 • Nuru’l İzah
 • El-İhtiyar
 • El-Menar

Akaid ve Kelam

 • Tahavi Akaidi
 • Nesefi Akaidi
 • Bahru’l Kelam

Tasavvuf ve Ahlak

 • Riyazu’s Salihin
 • Tarikat-ı Muhammediyye – İmam Birgivi

Osmanlıca

Osmanlıca mahtut ve matbu eserleri okuma ve yazma becerisi kazandırma

 

Bu projemiz Fatih Mevlanakapıdaki "İhya İslami İlimler Külliyesi"nde Uygulanmaktadır

Adres: Mevlanakapi mah. Mevlanakapi cad. No 61 / Fatih - İstanbul

Tel:0212 529 2424

iletişim