12.12.2018

İhya Akademi İslami İlimler Programı

İHYA AKADEMİ İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

Bu programla hedeflenen:

 • Başta yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid-Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Ahlakı gibi dini ilimleri ana kaynaklarından Arapça olarak okuyup anlayabilen
 • Bu kaynakları yorumlayıp günümüze aktarabilen
 • Geleneğe dayalı geleceği inşa gayretinde olan
 • Dünyayı ve içerisinde yaşadığı toplumu tanıyan
 • İslami ilimleri amel etmek için tahsil eden
 • Öğrendiklerini uygun yöntem ve tekniklerle analiz ve sentez edebilen
 • Toplumumuzun dini problem ve ihtiyaçlarına cevap verebilen
 • Güncel dini problemleri çözümlerken Kur’ân, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilen
 • İhlâslı, sorumluluğunun bilincinde olan, hasbî, fedakâr, gayretli, ,özetle Allah’ın rızasını önde tutan, ilmiyle âmil, ahlak ve maneviyatı önceleyen Ehl-i sünnet itikadına bağlı mütehassıs ilim sahibi hanımlar yetiştirmektir.

 

A. PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi 4 yıldır. 

B. PROGRAMIN UYGULANACAĞI HEDEF KİTLE 

Hedef kitle,  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncelikli olmak üzere üniversite öğrencileridir.

C. PROGRAMIN İÇERİĞİ

DERSLER

Kur’an-ı Kerim

Tefsir

Arapça

Hadis

Fıkıh

Akaid

Kelam

Tasavvuf

Ahlak

Atölyeler

Osmanlıca

 

DERSLER VE OKUTALACAK KİTAPLAR

Kuran-ı Kerim

 • Talim
 • Tecvid
 • Belli surelerin ezberi

Tefsir

 • Nesefi Tefsiri
 • Ulumu’l Kur’an – Nurettin Itr

Arapça:

 • Emsile
 • Bina
 • Maksut
 • Avamil
 • Tuhfetü’s Seniyye
 • Katru’n Neda

Hadis

 • Buluğu’l Meram
 • Mişkatü’l Mesabih
 • Sünen-i Tirmizi
 • Nüznetü’n Nazar

Fıkıh

 • Nuru’l İzah
 • El-İhtiyar
 • El-Menar

Akaid ve Kelam

 • Tahavi Akaidi
 • Nesefi Akaidi
 • Bahru’l Kelam

Tasavvuf ve Ahlak

 • Riyazu’s Salihin
 • Tarikat-ı Muhammediyye – İmam Birgivi

Osmanlıca

Osmanlıca mahtut ve matbu eserleri okuma ve yazma becerisi kazandırma

Atölye Çalışmaları

Seçmeli ve ek dersler kapsamında öğrencilerimize şu imkanlar sunulacaktır:

 • Ev Ekonomisi
 • Dikiş
 • Hat Sanatı
 • Ebru Sanatı
 • Seminerler
 • Tematik Kamplar
 • Musiki Dersleri

 

Bu projemiz Fatih Mevlanakapı'daki "İhya İslami İlimler Külliyesi"nde Uygulanmaktadır

Adres: Mevlana Mah. Mevlana Cad. No 61Fatih/İstanbul

0544 449 20 45  -  0212 585 05 02

Proje Dosyasını İndir
İhya Vakfı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bilgi almak için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bilgi Hattı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bağışta bulunmak ve hafızları desteklemek için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bağış Hattı