İhya Akademi İslami İlimler Programı

İHYA AKADEMİ İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

Bu programla hedeflenen:

 • Başta yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid-Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Ahlakı gibi dini ilimleri ana kaynaklarından Arapça olarak okuyup anlayabilen
 • Bu kaynakları yorumlayıp günümüze aktarabilen
 • Geleneğe dayalı geleceği inşa gayretinde olan
 • Dünyayı ve içerisinde yaşadığı toplumu tanıyan
 • İslami ilimleri amel etmek için tahsil eden
 • Öğrendiklerini uygun yöntem ve tekniklerle analiz ve sentez edebilen
 • Toplumumuzun dini problem ve ihtiyaçlarına cevap verebilen
 • Güncel dini problemleri çözümlerken Kur’ân, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilen
 • İhlâslı, sorumluluğunun bilincinde olan, hasbî, fedakâr, gayretli, ,özetle Allah’ın rızasını önde tutan, ilmiyle âmil, ahlak ve maneviyatı önceleyen Ehl-i sünnet itikadına bağlı mütehassıs ilim sahibi hanımlar yetiştirmektir.

 

A. PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi 4 yıldır. 

B. PROGRAMIN UYGULANACAĞI HEDEF KİTLE 

Hedef kitle,  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncelikli olmak üzere üniversite öğrencileridir.

Bu öğrenciler 1. Sınıf olmalıdır.

C. PROGRAMIN İÇERİĞİ

 DERSLER

Kur’an-ı Kerim

Tefsir

Arapça

Hadis

Fıkıh

Akaid

Kelam

Tasavvuf

Ahlak

Atölyeler

Osmanlıca

 

DERSLER VE OKUTALACAK KİTAPLAR

Kuran-ı Kerim

 • Talim
 • Tecvid
 • Belli surelerin ezberi

Tefsir

 • Nesefi Tefsiri
 • Ulumu’l Kur’an – Nurettin Itr

Arapça:

 • Emsile
 • Bina
 • Maksut
 • Avamil
 • Tuhfetü’s Seniyye
 • Katru’n Neda

Hadis

 • Buluğu’l Meram
 • Mişkatü’l Mesabih
 • Sünen-i Tirmizi
 • Nüznetü’n Nazar

Fıkıh

 • Nuru’l İzah
 • El-İhtiyar
 • El-Menar

Akaid ve Kelam

 • Tahavi Akaidi
 • Nesefi Akaidi
 • Bahru’l Kelam

Tasavvuf ve Ahlak

 • Riyazu’s Salihin
 • Tarikat-ı Muhammediyye – İmam Birgivi

Osmanlıca

Osmanlıca mahtut ve matbu eserleri okuma ve yazma becerisi kazandırma

Atölye Çalışmaları

Seçmeli ve ek dersler kapsamında öğrencilerimize şu imkanlar sunulacaktır:

 • Ev Ekonomisi
 • Dikiş
 • Hat Sanatı
 • Ebru Sanatı
 • Seminerler
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezi İmkanı
 • Tematik Kamplar
 • Musiki Dersleri

 

Bu projemiz Fatih Mevlanakapıdaki "İhya İslami İlimler Külliyesi"nde Uygulanmaktadır

Adres: Mevlanakapi mah. Mevlanakapi cad. No 61 / Fatih - İstanbul

Tel:0212 529 2424

iletişim