Yeryüzü Yıldızları Arapça Dil Eğitimi

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Okulla Birlikte Arapça Dil Eğitimi Programı

Amaçlar:

Yaşayarak öğrenme prensibin esas alındığı programımızda; etkileşimli öğretimi sağlayacak oyunlar ve dramatizasyon gibi unsurlar dersin ana gövdesini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz etkin olarak derse katılmakta, her bir ders öğrencinin eğlenerek öğrendiği nitelikli bir atmosferde işlenmektedir. Dil öğrenmenin bir kültür öğrenmek olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizi bu kültürün ögeleri olan yemekler, edebi eserler, adet ve alışkanlarla buluşturarak dil öğrenimlerinin daha kalıcı olmasını sağlamaktayız. Öğrencilerimizi ana dili yahut ana dili seviyesinde ve fesahatinde Arap diline hakim, çocuk psikolojisi ve eğitim formasyonu hususlarında tecrübeli öğretmenlerle buluşturarak eğitimde kaliteyi arttıracak tüm unsurları programımızda toplamayı hedeflemekteyiz.

Arapça eğitimimizin yanısıra verdiğimiz temel dini bilgiler eğitimiyle öğrencilerimizin; Kur’an-ı  Kerim dersleriyle tecvid ve mahraçlara uygun Kur’anı Kerim okumasını ve belirli sureleri ezberlemesini, ilmihal dersleriyle her Müslümanın sahip olması gereken temel ilmihal bilgisine sahip olmasını, siyer ve hadis dersleriyle Efendimiz’in (s.a.v) hayatını bilip hadislerini ezberlemesini,  adab-ı muaşeret dersleriyle topluma örnek bir hanım efendi olmasını hedeflemekteyiz.

Bir gencin eğitimini bütüncül olarak desteklemeyi amaçladığımız bu programda, öğrencilerin kavrayışını kolaylaştırıcı olarak gördüğümüz el sanatları dersleri, atölye çalışmaları ve spor faaliyetlerine gereken önemi gösteriyoruz. Bu bağlamda ders programında kendi ayrılmış saati ve hocası olan derslerin maksimum verimle geçmesini hedeflemekteyiz.

İmam Hatip Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 4 kurdan oluşan Yeryüzü Yıldızları Arapça Dil Eğitimi programımızda, öğrencilerin hafta içi okul eğitimlerinden sonra günde 3 saat ders işlenmektedir. Eğitim öğretim dönemlerinde verilen eğitime ek olarak yaz dönemlerinde de 4 haftalık yoğunlaştırılmış 80 saatlik bir eğitim verilmektedir. 4 kurun sonunda öğrencilerin rahatlıkla günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Programı:

 • Kur-an' ı Kerim Dersleri
 • Tashih-i Huruf
 • Ezber
 • Tecvid
 • Arapça Dil Eğitimi Dersleri
 • Gramer
 • Okuma
 • Konuşma
 • Yazma ve Dinleme
 • Temel Dini Bilgiler Dersleri
 • İbadet 
 • Siyer 
 • Hadis
 • Adab
 • Kültürel Geziler
 • Kitap Okuma ve Tahlil Çalışmaları
 • Atölye Çalışmaları
 • Musiki Atölyesi
 • Tiyatro Atölyesi
 • Edebiyat Atölyesi
 • El Sanatları
 • Spor Etkinlikleri
 • Yüzme
 • Buz Pateni
 • Kurum İçi Spor Faaliyetleri
 • Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik Faaliyetler

iletişim