12.04.2021

Yeryüzü Yıldızları Hafızlık Programı

YERYÜZÜ YILDIZLARI ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROJESİ

Sözlerin en güzeli olan Allah kelamını ezberlemek, Müslümanlar için bir şeref ve izzet kaynağıdır. Bu şerefe ve izzete nail olmak isteyen Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmiş ve ilmiyle amil olmaya çalışmışlardır. Geçmişten bugüne İslam coğrafyasında ve özellikle ülkemizde Kur’an-ı Kerim’e olan ilgi en yüksek seviyede olmuştur. İslami duyarlığa sahip Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in hıfzedilmesine yönelik gerekli ilgi, alaka ve gayreti göstermişlerdir.

Ülkemizde hafızlık eğitimi için yaş ve zekâ açısından en uygun zaman dilimi ortaokul çağlarına denk gelen zaman dilimidir. Ortalama 10-15 yaş aralığına denk gelen bu zaman diliminde öğrenciler daha çabuk, daha kolay ve daha kalıcı hafızlık yapılabilmektedir.

 

1. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Genel Amaçları

Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi ,öğrencilerin hafızlık eğitimi almalarının yanı sıra mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede öğrencilerin;

a- Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmeleri, Kur’an-ı Kerim’in ana konularını bilmeleri, dinî ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olmaları ve din hizmetleri ile ilgili temel becerileri kazanmaları,

b- Akademik hayatlarını devam ettirmeleri, zihinsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeleri, ilgi ve kabiliyetlerine göre  gelişmeleri,

c- İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen; sosyal ilişkileri gelişmiş, kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri,

d- Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerine ve ortaöğretime hazırlanmalarına katkı sağlanması,

e- Yıl kaybının önüne geçilmesi, örgün eğitimin imkanlarından uzak kalmaksızın temel eğitimden ortaöğretime geçişte öğrenci ve veli beklentisinin karşılanması ve bir üst öğrenim kurumuna akademik açıdan hazırlanmalarının sağlanması,

2.Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesinin Aşamaları

a) Öğrenci Seçimi Aşaması: İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrenciler arasından hafızlığa kabiliyeti olan öğrenciler,  komisyonumuz tarafından mayıs ve haziran aylarında seçilmektedir. Öğrencilerin seçiminde akademik düzey, Kur’an-ı Kerim okuma düzeyi, ezberleme- yorumlama kabiliyeti ve genel yetenek bilgisi esas alınmaktadır.

b) Hafızlık Ön Hazırlık Eğitimi Aşaması: Seçilen öğrenciler, yaz aylarında en az 6 haftalık hafızlık ön eğitimi programında yoğunlaştırılmış Kur’an eğitimi almakta, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaktadır.

c) Hafızlığa Hazırlık Aşaması: Yaz eğitimi sonrasında hafızlık yapabileceğine kanaat getirilen ve 5. sınıfa kaydı yapılan öğrencilere Kuran-ı Kerim,talim,temel dini bilgiler ve hadis dersleri verdirilerek Hafızlığa hazırlık sürecinin en geç o yılın aralık ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

d) Hafızlık Başlangıcı Aşaması: Hafızlığa hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler, 5. sınıfın ocak ayında hafızlık yapmaya başlamaktadır.

e) Hafızlık Yapma Aşaması: Hafızlığa başlayan öğrenciler, 6. sınıfta Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği Madde 32/4 kapsamında okula 1 (bir) yıl ara vererek Kur’an kursumuzda hafızlık sürecini tamamlamaktadır. Bu çerçevede, 6. Sınıfta okula araveren öğrencilerin en fazla 15 (onbeş) aylık süre içerisinde hafızlıklarını tamamlamaları planlanlanmaktadır.

f) Hafızlık Pekiştirme Aşaması: Bu aşamada ise, “hafız öğrenciler” 7. ve 8. sınıflarda akademik alana yoğunlaşmakta ve aynı zamanda hafızlıklarını pekiştirmektedirler.

 

KAZANIMLARI

Özetle  bu projenin en önemli özelliği öğrenciyi akademik hayattan ve ortamdan uzaklaştırmadan hafızlık eğitimini ve dini eğitimini alması, öğrenciyi ailesi ve akranlarıyla bir arada eğitim-öğretimin içerisinde tutmasıdır.

 

VELİMİZİN GÖZÜNDEN YERYÜZÜ YILDIZLARI HAFIZLIK EĞİTİMİ:

https://www.instagram.com/p/CSSPoaPioQz/

 

Bu projemiz Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda uygulanmaktadır.

Adres: Silivrikapı Mah. Karakulak sok. No 2/ Kocanustafapaşa / Fatih - İstanbul

Tel:0212 529 2424

 

 

Proje Dosyasını İndir
İhya Vakfı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bilgi almak için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bilgi Hattı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bağışta bulunmak ve hafızları desteklemek için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bağış Hattı